Web Analytics Made Easy - StatCounter
Xml nodes sql server 2005